Ministry of Youth Affairs Diocese of Cubao

Nais naming tanungin ang bawat mambabatas: ang RH Bill na nga lang ba ang nalalabing solusyonkaya’t papayag na lamang kayong maipasa ito gayung lantad na may mga kapahamakang kumakapitdito? Pinaninindigan naming mga kabataan na ang RH Bill ay ang pagsugal ng aming kinabukasan.Ipinagmamakaawa namin na ibaling ninyo ang inyong pansin sa aming tunay na kailanganin: matatag napamilya, proteksyon laban sa panganib ng mga nakaka-cancer na gamot, pagkakataon sa magandangedukasyon at trabahong marangal.

 

The Truth About Human Love – Orientations on Conjugal Love, Gender Ideology and Family Legislation

“By its very nature the gift of the person must be lasting and irrevocable. The indissolubility of marriage flows in the first place from the very essence of that gift: the gift of one person to another person. This reciprocal giving of self reveals the spousal nature of love. In their marital consent the bride […]

CONNECT WITH US